Les cooperatives catalanes amb el Pacte Nacional pel Dret a Decidir

128188-944-550Com a màxim òrgan de representació de totes les cooperatives de Catalunya i de les organitzacions respectives, la Confederació de Cooperatives de Catalunya ha participat en la primera reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participarà en les accions que se’n derivin per motius inherents a la identitat cooperativa.


Les cooperatives es basen en els valors d'autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. En la tradició dels seus fundadors, els membres de les cooperatives creuen en els valors ètics d'honestedat, transparència, responsabilitat social i preocupació pels altres.

Les cooperatives són hereves d'una llarga trajectòria històrica, configurades entre la pluralitat i diversitat d'orígens, però totes amb uns valors i principis comuns que s'han anat forjant al pas dels anys.

Per aquest motiu, la Confederació de Cooperatives de Catalunya considera que en la pràctica de la democràcia hi ha d’haver, sens dubte, lloc per a l’exercici de consultar sobre el dret d’autodeterminació dels pobles. Per bé que durant la passada trobada es posà de manifest la pluralitat d'opcions, la idea comuna de les discrepàncies fou que aquestes es poden dirimir votant; per tot això, enumerem els acords subscrits per totes les organitzacions i persones presents:

 

  1. La constitució d'un grup promotor amb el compromís d'eixamplar-se i de facilitar els mecanismes tècnics per a incorporar-hi més entitats.
  2. L'encàrrec a l'ex-president del parlament Joan Rigol de consensuar un redactat, tenint en compte els texts de consens que ja hi ha, tant en l'àmbit polític com en el social.
  3. La notificació formal de la reunió per part del president Artur Mas al president del govern espanyol, Mariano Rajoy.
  4. El compromís de totes les entitats de fer pedagogia del dret a decidir.

Per a més informació: http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2013/30627pactenacionalpeldretadecidir.jsp