PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

La FCAC valora positivament el Pla de Xoc, però hi ha mancances que cal atendre

Cal continuar treballant per aprofundir en línies prioritàries per a les cooperatives com el suport financer, la millora de la cadena de valor agroalimentària i les assegurances agràries
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) valora en positiu les mesures aprovades pel Govern de la Generalitat dins el Pla de Xoc per al sector agrari proposat per la Conselleria d’Agricultura. Tot i això, entén que hi manquen instruments específics per a les cooperatives que caldria haver contemplat per la importància d’aquest sector dins l’agroindústria i l’entorn rural.

En aquest sentit, el president de la FCAC, Josep Pere Colat, destaca que és imprescindible fomentar la vertebració del sector agrari i enfortir l’agroindústria cooperativa.

Com a línies prioritàries, la FCAC reclama l’establiment de suport financer per fer front a les necessitats de circulant i la definició de mesures per millorar el funcionament de la cadena de valor agroalimentària, amb l’establiment de la Mesa d’interlocució de l’agroalimentació amb caràcter permanent. En l’àmbit d’assegurances agràries, se sol·licita que l’augment de dotació pressupostària aprovat s’apliqui a totes les assegurances de l’actual campanya de comercialització al temps que es revisa el límit màxim d’ajut per explotació, establert en 4.500 €.

La FCAC també demana que aquests plantejaments s’incorporin en el Debat de política agrària del Parlament de Catalunya, previst per al pròxim 14 d’abril.


Més informació
Sr. Josep Pere Colat, president de la FCAC
932 292 019
Sr. Jordi Vives, director de la FCAC
618 919 850