PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

FCAC valora positiu el compromís explícit del Parlament amb el cooperativisme agrari

Satisfacció perquè les resolucions finals del Debat inclouen les principals demandes de la FCAC, com el Pla Marc del cooperativisme agrari i suport als processos d’intercooperació
Josep Pere Colat: “El Parlament ha assentat les bases, ara hem de vetllar perquè aquests acords es materialitzin la pròxima legislatura”

El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Josep Pere Colat, ha expressat que “valorem en positiu el compromís explícit del Parlament català amb el cooperativisme agrari. Les resolucions finals del Debat de política agrària incorporen les mesures que des d’aquesta organització considerem imprescindibles per a la viabilitat d’aquest model d’empresa. El Parlament ha assentat les bases, i ara hem de vetllar perquè aquests acords es materialitzin la pròxima legislatura”.

En concret, la FCAC expressa la seva satisfacció perquè les resolucions finals del Parlament inclouen demandes com la realització d’un Pla Marc del cooperativisme agrari, que ha de permetre avançar en la definició de les possibles línies d’actuació de futur, preveure sinergies i possibilitats de col·laboració.

Una altra de les grans reivindicacions de la FCAC, com és la consolidació del Pla de Concentració, Intercooperació i Modernització de Cooperatives amb convocatòries plurianuals d’un mínim de tres anys per facilitar la planificació de les empreses, també ha estat reconeguda específicament. De la mateixa manera que el Parlament s’ha compromès a promoure una nova Llei de cooperatives per tal d’adaptar la legislació a les peculiaritats i la situació actual de les cooperatives agràries, a proposar mesures que facilitin l’accés al finançament de circulant per part de les empreses cooperatives i a promoure la comercialització mitjançant les agrobotigues tot creant una xarxa d’intercooperació entre elles.


La FCAC aglutina unes 250 cooperatives agràries catalanes, que reuneixen uns 75.000 socis, facturen 1.400 M € i donen feina directa a més de 4.500 persones.Més informació

Sr. Josep Pere Colat, president de la FCAC
932 292 019
Sr. Jordi Vives, director de la FCAC
618 919 850