PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

aescat

 Els objectius fundacionals d’AESCAT són:

  • La visualització de l’economia social, sumant a l’entorn d’un sol eix totes les organitzacions que posen a les persones i el progrés social en el centre de l’activitat.
  • La projecció dels valors propis de l’economia social i la generació de discurs col·lectiu cap a la societat catalana.
  • La incidència política i social per defensar un determinat model de societat i dels interessos de l’economia social.
  • La promoció de la cohesió, interrelació i diàleg entre les diferents formes, cultures i organitzacions de l’economia social a Catalunya.

A través d’aquesta entitat volem promoure una societat amb una economia plural en què es reconeguin i es posin en valor els diferents models empresarials existents i on convisquin totes les empreses socials, guiades per l’interès col·lectiu, amb les empreses mercantils, guiades per l’afany de lucre, i amb un sector públic al servei de l’interès general.

Vam néixer per contribuir a fer una societat amb més qualitat democràtica i on s’hi estenguin i reforcin els valors de llibertat, igualtat i fraternitat, sobre la base del reconeixement de la igualtat en drets i deures de la ciutadania, tant en l’esfera pública com en la gestió de les entitats, les organitzacions i les empreses. I, especialment, volem assolir una societat solidària basada en la igualtat d’oportunitats, el suport als sectors socials més febles, l’equilibri entre el bé comú i el bé particular i el desenvolupament d’una economia orientada a proveir de manera sostenible les bases materials del desenvolupament personal, social i ambiental de l’ésser humà.

Per tot això, al llarg dels propers mesos posem en marxa un pla de treball que se centrarà en obrir un procés de reflexió, inicialment a través de grups de treball interns a les diferents organitzacions que componen l’AESCAT i posteriorment en una sessió oberta a més actors, per culminar amb un document de bases que haurà de servir per articular una llei d’economia social a Catalunya.