Català English Français Español

El Bloc: opinions i reflexions

Una experiència sobre la internacionalització de les cooperatives

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Com és sabut, la Confederació de cooperatives de Catalunya i la Direcció General d'Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom organitzem mensualment sessions de debat sobre diversos àmbits de l'economia social, en general, i les cooperatives, en particular.
El passat debat se centrà en la internacionalització de les empreses de l'economia social i hi intervingueren, d'una banda, Ramon Camí, gerent d'Iniciació i Talent Internacional d'ACC1Ó, i, de l'altra, Pere Ferré, director general de la Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp (COSELVA).

 

desembrePrimer de tot, Ramon Camí exposà l'activitat exportadora de Catalunya, així com les eines i recursos que des d'ACC1Ó es posen a l'abast de les petites i mitjanes empreses. Segons Camí, emprendre l'exercici d'internacionalització (contrastar amb potencials clients estrangers, observar dinàmiques externes...), encara que aquest no acabi prosperant, fa que l'empresa sigui més competitiva, ja que d'aquesta experiència es poden aportar millores al model de negoci i a la productivitat actual. Això no obstant, incorporar activitat exportadora ens permet diversificar el risc i, en el context en què vivim, pot permetre la perdurabilitat de l'activitat econòmica.

Camí, remarcà també que per iniciar-se en la internacionalització hi ha dos factors importants que l'empresa ha de tenir: diferenciació (en el producte, en el servei, en la organització, en la distribució...) i disponibilitat pressupostària que permeti desenvolupar l'activitat d'internacionalització.

Altrament, Pere Ferré exposà l'experiència de la cooperativa COSELVA, fundada l'any 1900, com a pràctica significativa en l'àmbit de la internacionalització en les cooperatives. Ferré detallà la trajectòria de la cooperativa i com aquesta ha acabat exportant més del 80% de la producció. Ferré emfatitzà que la cooperativa no pretén convertir-se en una multinacional, sinó que la seva funció és millorar les condicions de vida dels socis i per això ha sigut necessari introduir millores orientades als socis productors que integren la cooperativa, per tal de preservar també l'arrelament territorial, tant de les persones com dels productes autòctons.

Per COSELVA (cooperativa de 1.340 socis, 80 persones treballadores i més de 25milions d'euros de facturació) el fet de ser cooperativa, per emprendre la tasca exportadora, no els presenta cap diferència amb altres models empresarials.

L'experiència d'internacionalització de COSELVA es basa primordialment en conèixer les necessitats dels clients potencials, tant empreses com consumidors finals. Aquesta minuciosa tasca ha possibilitat que els productes de COSELVA es puguin trobar en 4 dels 5 continents i alguns productes, com l'oli, el qual ha obtingut prestigiosos premis, es trobi en les principals botigues gourmet d'aquests continents.

Ferré exposà que en el sector primari, on és el mercat el que estipula els preus dels productes, cal cercar la competitivitat en altres seccions del procés productiu, com ara millorar l'eficiència i la competitivitat dels propis productors incorporant millores en la producció, en l'empelt, la mecanització del cultiu, entre d'altres.

Amb això, afirmem que la internacionalització ha de ser una estratègia pensada i planificada, la qual s'ha de dotar de recursos i un pla a llarg termini. A més, el producte o servei exportable ha de tenir una diferenciació en algun o alguns aspectes empresarials, a més de saber escoltar a la clientela, saber on volem anar i saber-nos adaptar als canvis per evolucionar.

Aquest debat ens ha servit per oferir una perspectiva del marc desenvolupat per ACC1Ó per donar suport a les empreses en el seu camí a la internacionalització i ens ha proporcionat també una experiència d'èxit en aquest camí, la qual ens mostra també com la cooperativa a anat innovant de la mà de les empreses clientes i com, a l'ampliar la perspectiva del mercat, les possibilitats d'innovació augmenten de forma exponencial i permeten a l'empresa ser capdavantera; però sobretot, el procés permet a la cooperativa oferir un millor servei als socis, treballar en la consolidació dels llocs de treball de les explotacions agràries i donar un servei al territori, arrelant la riquesa al poble tot basant-la en un model de desenvolupament de productes i serveis per a la clientela. Aquest model comença en el treball de qualitat al camp i es renova permanentment a través de la mateixa premissa: la qualitat.

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, insistim una vegada més en la importància de la internacionalització, com a l'eina que ens ha d'ajudar a desenvolupar l'economia de Catalunya, per ser més oberta al món, i com un mecanisme de protecció davant els diferents ritmes i cicles econòmiques, de tal manera que la competència en diferents mercats esdevingui un model de coneixement que ens permeti conèixer els punts febles dels nostres productes i serveis amb la suficient antelació com per reaccionar i adaptar-nos als canvis.

Amb les dades macroeconòmiques que tenim, i les que tindrem en els propers anys, veiem clarament com la internacionalització esdevé una mena d'obligació per a totes les empreses; a més, observem que, per desenvolupar la internacionalització, existeixen interessants possibilitats, com la d'agrupar-se amb altres empreses, inclòs amb aquelles que en el nostre mercat són competidores, amb la finalitat de cooperar. Per tant, les cooperatives han d'observar com es venen els seus productes i serveis al món i si avui no tenen prou forces per desenvolupar la internacionalització, han d'integrar aquest objectiu en els seus plans de gestió i estratègics perquè aviat sigui possible.