Català English Français Español

El Bloc: opinions i reflexions

La innovació, factor clau per al futur empresarial de Catalunya

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

El passat 9 de novembre, a la CasaÀsia de Barcelona es va celebrar el darrer debat del cicle "Debats d'economia social i cooperativa" que ha organitzat la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom amb la col·laboració de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.
El debat, amb el títol "La innovació, factor clau per al futur empresarial de Catalunya", ha estat presentat per Francesc Xavier Mena, conseller d'Empresa i Ocupació, i conduït per Cristóbal Colón, president de la cooperativa La Fageda.

desembrePer parlar d'innovació, Colón va explicar els orígens de la seva cooperativa i l'evolució d'aquesta. El ponent va deixar clar que La Fageda per si mateixa és innovació, ja que sorgí per la necessitat urgent de sortir d'una situació que no oferia una vida digna a les persones amb trastorns ment als severs o discapacitat intel·lectual.
Segons ells, la necessitat constitueix la primera espurna creativa, la qual, habitualment, és la que dóna lloc a la creació de les empreses. Per t ant, la innovació està en la gènesi de l'empresa, i això fa que moltes vegades ens preguntem per quin motiu desapareix aquest esperit innovador.
Després d'uns quants anys de treballar en hospitals psiquiàtrics i de veure que els malalts ment als estaven condemnats a ocupar el temps en activitats banals, Colón va reflexionar sobre la funció del treball i de quina manera aquest dignifica les persones. I en aquell moment va pensar que l'activitat empresarial podria ser un bon instrument per dur a terme un projecte de caire social.
Per a Colón, els resultats obtinguts fins ara per la cooperativa, tant els quantificables com els intangibles, són molt bons, i les claus per a assolir-los han estat fer bé les coses, comunicar-les bé, disposar d'una bona xarxa de comercialització i tenir un projecte amb ànima.
Quan parla d'un projecte amb ànima, Colón especifica diversos aspectes. A l'empresa tenen clar que cal tenir en compte el "salari emocional", ja que l'èxit de la cooperativa és el de cadascun dels treballadors de la cooperativa: és un projecte de pertinença. D'altra banda, subratlla que La Fageda és un projecte social i que la forma cooperativa és l'instrument escollit per realitzar-lo.
Finalment, Colón destaca que reconèixer la feina feta i dur a terme un treball real, de qualitat i justament remunerat, és la millor activitat terapèutica que existeix. Aquests tres elements, que són les peces clau per a desenvolupar un projecte amb ànima, formen, també, una part essencial de la cooperativa, ja que tots giren al voltant de la participació, la qual es trasllada al model de gestió i constitueix un element determinant per a la innovació.
Un cop més, veiem que la cooperativa té les capacitats potencials per a desenvolupar-se en les claus de gestió que exigeixen els nous temps; dels socis dependrà que això es realitzi i que els valors cooperatius es gestionin amb fortalesa, ja que una gestió poc ferma podria convertir-se en una debilitat que posaria en perill la supervivència de l'empresa.
Amb aquesta exposició, Colón ens va mostrar que els valors morals i ètics i la humanitat constitueixen la millor recepta per fer sostenible una bogeria; i ens va explicar de quina manera una empresa fa possible un projecte social innovador i de quina manera unes activitats industrials donen sentit a la vida quotidiana d'unes persones que anys enrere no trobaven sentit a la vida.
Per acabar, el conseller Mena va exposar que, malgrat que la rutina diària ens dificulti la creativitat i el procés d'innovació,és imprescindible comerciar amb les idees, ja que el compromís, la col·laboració i la suma, valors propis del model cooperatiu, permeten assolir grans objectius.
Des del moviment cooperatiu fa temps que mostrem com els processos d'innovació s'apliquen a una gran diversitat de camps. La innovació tecnològica és la que sovint relacionem amb aquest procés creatiu, però cal dir que la innovació organitzacional i societària, la innovació en la generació de recursos financers, la innovació en les formes d'ajut mutu... són modalitats i camps creatius imprescindibles per a fer sostenible tot un univers d'activitats empresarials.