Català English Français Español

El Bloc: opinions i reflexions

La indústria cultural i creativa de Catalunya: un negoci que enriqueix l’economia del país i les persones

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

En el marc del cicle de debats que es duen a terme durant aquest Any Internacional de les Cooperatives, el sisè ha estat conduït per Gorka Knörr, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).
La sessió, que va tenir lloc el passat 26 d'octubre, es va centrar en "les relacions entre la cultura i el desenvolupament econòmic" i, per tant, va posar èmfasi en la indústria cultural i creativa del nostre país.

novembrePrimer de tot, Knörr va fer un recorregut a través de l'evolució dels conceptes "cultura" i "indústria cultural", des de finals del segle XX fins al moment actual, tot destacant la incorporació al concepte "cultura" de noves activitats i subsectors, com ara l'arquitectura, les activitats derivades del desenvolupament de les noves tecnologies, molts aspectes del turisme, la gastronomia, etc.
En definitiva, en aquest concepte s'inclouen una sèrie d'activitats que permeten conformar una indústria molt important per a Catalunya, generadora d'un remarcable valor afegit, que contribueix considerablement a la balança comercial i que té una gran capacitat de generació de llocs de treball; i alhora, com ho fan tants altres sectors de l'economia catalana, també contribueix al dèficit fiscal amb l'Estat espanyol, ja que l'import dels impostos que genera no retorna plenament a Catalunya.
Gorka Knörr va destacar l'aportació que fan moltes cooperatives a aquest sector, així com la capacitat de la forma jurídica cooperativa per a desenvolupar-se en aquest àmbit d'activitats, que d'altra banda és també capaç d'atreure importants inversions a Catalunya; una projecció, va dir, que s'haurà d'acompanyar de nous sistemes de finançament de projectes.
Tanmateix, Knörr es va mostrar preocupat, d'una banda, per la lectura que el Ministeri de Cultura fa actualment del sector cultural, ja que li dóna un caràcter eminentment d'entreteniment, la qual cosa comporta un cert menyspreu de la seva capacitat industrial i de contribució a l'economia; i de l'altra, per la fina frontera que hi ha en l'àmbit educatiu, en què es produeix un cert xoc quan el Ministeri afirma que en determinats territoris es fa un ensenyament de la història sota perspectives localistes, una afirmació que és totalment aliena a la realitat, ja que les editorials desenvolupen els materials educatius per seguir estrictament el que estableixen els programes d'ensenyament reglat.
Aquests dos elements poden influir negativament a les indústries culturals de Catalunya, encara que, evidentment, amb diferent intensitat.

El sector de les indústries culturals és un sector amb un alt potencial de desenvolupament cooperatiu.

En la seva exposició, Knörr va mostrar un sector de la industria cultural i creativa amb moltes oportunitats de creixement, encara que en el moment actual estigui molt afectat per l'impacte fiscal que es deriva de l'augment de l'IVA. Malgrat tot, Gorka Knörr va indicar que som davant un sector que contribueix al desenvolupament de Catalunya perquè, d'una banda, permet atreure l'atenció de moltes persones que vénen a passar-hi llargues estades, i de l'altra, perquè projecta una imatge de Catalunya al món. En qualsevol cas, Gorka Knörr ha emfatitzat en la necessitat d'adequar també els perfils formatius a les necessitats del sector cultural, ja que hi ha mancances de professionals, especialment en l'àmbit més relacionat amb les noves tecnologies.
A la Confederació considerem que el sector de les indústries culturals és avui un sector en què les cooperatives estan ben representades; però, també, que és un sector amb un alt potencial de desenvolupament cooperatiu, ja que les activitats que li són pròpies estan molt centrades en les capacitats de la persona i en la capacitat que tenen de crear productes i serveis mitjançant el desenvolupament pràctic de les noves tecnologies.
A més, és un sector en què la creació de llocs de treball d'alta qualificació va acompanyada d'unes possibilitats extraordinàries de desenvolupar la internacionalització i continuar contribuint positivament al superàvit de la balança comercial, uns aspectes que són molt importants en el moment econòmic en què vivim.

 

Etiquetes: cultura | cicle debats