Català English Français Español

El Bloc: opinions i reflexions

La importància d'engrandir el cooperativisme

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya entenem les cooperatives com una eina per al desenvolupament social, ja que dins l’àmbit empresarial realitzen una funció social que va molt més enllà que la realitzada per qualsevol altra empresa. Per tant, les cooperatives són una bona eina per a la societat i, per aquest motiu, els cooperativistes considerem que fer més gran el cooperativisme permet una major influència, de la nostra manera de fer, en la societat. A més, tal i com hem dit des de l’ACI, les cooperatives contribuïm a fer un món millor, més sostenible i equitatiu. Aleshores, estendre aquesta forma societària és quasi bé una obligació dels poders públics.

maigHi ha dues formes per fer més gran el cooperativisme: d’una banda, aconseguint que les cooperatives existents siguin més grans i, de l’altra, aconseguint un increment en el nombre de cooperatives creades. Totes dues accions contribueixen a que les cooperatives representin un major percentatge en l’activitat econòmica.

Desenvolupar polítiques públiques per enfortir les cooperatives i per crear-ne de noves és una bona inversió perquè les estadístiques demostren que les cooperatives són més longeves respecte a d’altres formes jurídiques. De fet, entre el 65% i el 85% de les pimes desapareixen abans dels 4 anys des de la seva creació i prop del 50% desapareixen el primer any, en canvi més del 50% de les cooperatives encara existeixen passats cinc anys des de la seva creació i prop del 23% arriben a viure més de dotze anys.

Encara no disposem d’un sistema de captació estadístic, tant en la vessant quantitativa com qualitativa, que permeti demostrar les aportacions que fan les cooperatives a l’economia catalana, pel que fa a la contribució en la redistribució de la renda, l’extensió dels valors cooperatius en la societat, entre d’altres indicadors. Tot i això, les evidències que disposem haurien de ser suficients perquè les polítiques públiques es desenvolupin considerant també la propietat de l’empresa com a element important, de tal manera que quan la propietat està centrada en les persones i no en els capitals té uns efectes positius que haurien de formar part de les decisions polítiques, tant per gestionar serveis públics com per decidir les compres de béns i serveis que realitzen les administracions públiques i, per descomptat, per desenvolupar normes reguladores que afavoreixin el naixement i l’enfortiment d’aquestes empreses.

El potencial de supervivència, la manera de gestionar i de produir béns i serveis té a veure amb els objectius que han donat lloc al naixement d’aquestes societats, ja que generen una fort identificació del soci i sòcia amb l’empresa, la qual es reforça en el cas de la persona sòcia treballadora.

Les cooperatives generen ocupació estable i de fet, a Catalunya, ja estem als mateixos nivells d’ocupació cooperativa de l’any 2008, la qual cosa contribueix a la millora de la productivitat perquè l’experiència i el coneixement acumulat es mantenen a l’empresa.
Totes aquestes evidències ens indiquen l’oportunitat de mantenir i desenvolupar unes polítiques públiques, en el sentit integral mencionat anteriorment, dirigides a la creació i a l’enfortiment de les cooperatives, per tal d’assegurar una major consolidació de l’ocupació. Hem de posar en valor el que mostren les estadístiques i també mantenir línies de desenvolupament cooperatiu que contribueixin a millorar la redistribució de la riquesa a través de l’impuls de sistemes retributius on el ventall de les diferències salarials no són tant divergents com en el cas de les empreses de capital.

Desenvolupant aquestes accions i polítiques públiques, a banda de contribuir a augmentar la influència del cooperativisme en l’activitat econòmica, també es contribuirà a resoldre els dos grans elements que intervenen en els desequilibris socials: l’atur i el nivell salarial de subsistència. L’atur, a més del desànim social, suposa la consegüent falta d’ocupació, la qual ens porta cap a una de les taxes d’activitat més reduïdes d’Europa. Per tant, una extensió del cooperativisme en la societat contribueix a una societat més equitativa on les persones ens responsabilitzem dels nostres problemes i que, en definitiva, ens portarà a una societat més cohesionada.