PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019


11 novembreAl llarg del primer semestre, el ritme en la creació de cooperatives ha disminuït una mica respecte del 2016, tot i que continua evolucionant de manera positiva no iguala, per poc, el nombre de cooperatives creades l’any passat. Els nous projectes fan la seva aportació a l’ocupació; però, habitualment, en els seus estadis inicials, les empreses fan una contribució petita a l’increment de llocs de treball.
Al juny s’havien creat 84 cooperatives, el 84% de les quals són de la branca de treball associat i el 32% s’han constituït amb dues persones sòcies. Pel que fa a la resta de branques, es van crear 4 cooperatives d’habitatge i 8 de serveis; aquesta última branca recupera el ritme de creació d’anys enrere.
Tot i la disminució que comentem respecte al ritme en la creació de cooperatives, observem que, pel que fa a la creació de llocs de treball, el primer semestre ha sigut molt bo; segueix la tendència d’augment que ja es va consolidant des del 2012.
Al llarg del primer semestre de l’any, s’han creat 2.826 llocs de treball i la xifra acumulada són 48.243 persones treballant a les cooperatives de Catalunya, amb dades de 30 de juny del 2017. Això suposa un increment del 5% respecte del desembre 2016 i un increment del 13% respecte l’ocupació d’abans de l’explosió de la crisi el 2008.
No obstant això, la creació d’ocupació no és homogènia en els dos règims de cotització i, de fet, trobem un major creixement en les persones que treballen a les cooperatives dins del règim general de las seguretat social davant les que treballen al règim d’autònoms, que creixen però no tant.
És interessant veure l’evolució pel que fa a la mitjana de llocs de treball al règim d’autònoms que es manté en les cooperatives -al voltant de 5,4-, ja que ens mostra una dimensió petita per aquest tipus de cooperatives, tret que la seva dimensió augmenti a través de la contractació per compte aliena.
Altrament, l’ocupació de persones adscrites al règim general augmenta -passa de 30.647 a 32.659 persones, la qual cosa suposa una dimensió mitjana 21,3 llocs de treball a juny de 2017 davant els 19,9 a desembre de 2016. Aquestes dades mostren un creixement de la dimensió de les cooperatives que pot ser interessant si permet aconseguir un millor posicionament en el mercat.
Hem de seguir analitzant l’evolució al llarg de l’any i hem d’aconseguir incorporar noves informacions per poder fer una anàlisi més acurada de la situació de les cooperatives de Catalunya.