PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Les estadístiques cooperatives

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

El model d'empresa cooperativa és una realitat amb més de 150 anys d'existència al nostre país. Al llarg de la seva història, la concepció social envers les cooperatives ha variat molt i en l'actualitat, podem afirmar que socialment concebem a les societats cooperatives com a empreses, per bé que tenim atribuïda una funció social a banda de la funció econòmica que desenvolupem.

octubreLa nostra funció econòmica forma part del PIB del nostre país, representem a un nombre determinat de persones treballadores i empresàries, tenim activitat local, nacional i internacional... i, per tant, representem una part del teixit socioeconòmic de Catalunya. Malgrat aquestes evidències, ni sabem amb exactitud quin PIB representem, ni quants llocs de treball estem consolidant, ni quants empresaris representem, ni quin volum anual de facturació movem, ni quina part del teixit socioeconòmic de Catalunya representem. De tota manera, un cop consultades les dades a totes les fonts que tenim a l'abast (IDESCAT, Registre de Cooperatives, SS , Ministeri de Treball i Immigració) podem deduir aproximadament què representem, és a dir podem intuir 'el quant'. Amb això, avui, les dades indiquen que 'el quant' cooperatiu de Catalunya és el següent:

  • Nombre de cooperatives: a juny de 2012, segons fonts del registre de cooperatives de Catalunya hi ha 4.135 cooperatives, segons fonts del Ministeri de Treball i Seguretat Social (MTSS) hi ha 4.796.
  • Ocupació al règim de la seguretat social: a juny de 2012, segons fonts del MTSS és de 38.134 persones.
  • Ocupació al règim d'autònoms: entre les fonts de 2011del MTSS i les de l'IDESCAT, deduïm que som, aproximadament, el 27% dels autònoms de Catalunya.
  • Informació fiscal: segons fonts del MTSS de 2009, sabem que 4.435 empreses, i en termes globals sense més detall, hem aportat una producció de 4.604.387,43 milers d'euros i uns consums intermedis de -3.654.680,14 milers d'euros.
  • Sectors d'activitat: a juny de 2012, MTSS defineix que Catalunya s'aproxima molt a la mitja de l'estat espanyol en distribució per sectors d'activitat, amb aquesta definició podem deduir que la nostra presència per sectors d'activitat és aproximadament del 50,8% a serveis, el 10,5% a agricultura, el 12,9% a la industria i el 25,8% a la construcción.

Aquestes són les dades que, amb més o menys aproximació, podem deduir de la informació oficial que s'ofereix. Tanmateix, hi ha un buit informatiu molt important que no podem localitzar, ja que ens trobem amb un desgavell de dades entre les diverses fonts on podem consultar.
La demanda, per part del moviment cooperatiu, de disposar d'un sistema de gestió estadístic ve de lluny i, ara més que mai, és molt necessari i important. La nostra presència al món passa per poder presentar-nos i consolidar-nos amb seriositat.
Encara que disposem d'un gran ventall de documentació que recull contingut didàctic, filosòfic, reflexiu i més enllà dels valors empresarials que ens conformen, necessitem disposar de dades quantitatives i qualitatives que contribueixin a enfortir-nos i, molt important, que facilitin l'accés del col·lectiu d'investigadors al moviment cooperatiu perquè coneguin la nostra realitat, alhora que possibiliti el desenvolupament de mesures més eficaces i eficients que ajudin a desenvolupar i consolidar a les empreses cooperatives.
Conèixer la realitat cooperatives catalana és senzill i possible. Actualment l'administració disposa de les eines i registres suficients per recopilar, analitzar, interpretar i representar les dades; només falta que, entre totes les parts implicades, fem possible que les empreses cooperatives puguem comptar i analitzar 'el quant' i, per tant, puguem detectar més eficaçment en què hem de millorar per contribuir, més i millor, en l'enfortiment de l'economia de Catalunya.