Convocatòria oberta per a la línia CapitalCOOP

 

Beneficiaris:

Les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que:

  • Hagin fet una aportació de capital social a l'empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda. (mínim 4.500€)
  • Hagin formalitzat un préstec per fer una aportació de capital social a l'empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda. (mínim 3.000€)

 

Accions subvencionables:

  • Fins el 33,34% de l'import de l'aportació de capital que efectuï la persona física o jurídica a la cooperativa o societat laboral de la qual sigui sòcia, amb un import màxim de 2.000,00 euros.
  • Finançament de la reducció de fins a 3,5 punts del tipus d'interès que fixi l'entitat que ha concedit el préstec a la persona sol·licitant, en una quantia calculada d'acord amb el sistema d'amortització francès i com si la subvenció es merités cada any de la seva durada amb un import màxim de 500,00 euros.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

  • Fins el 31 d'octubre de 2018.