Les cooperatives presenten les seves mesures per ser més competitives al President de la Generalitat


En el marc de la trobada, el president de CoopCat, Joan Segura, exposà també a Artur Mas la situació actual de les empreses i les seves necessitats per afrontar els reptes de futur. En aquest sentit, s’ha posat de manifest al President, d’una banda, la necessitat d’elaborar nous marcs legals, Llei de Cooperatives i de seccions de crèdit, i modificar-ne d’altres, com la Llei Concursal perquè s’afavoreixi el manteniment de l’ocupació i l’activitat econòmica en règim cooperatiu; de l’altra, s’ha emfatitzat en la necessitat de cobrar les subvencions per a inversions efectuades (incorporació de persones sòcies, creació d’ocupació, creixement i consolidació empresarial), des de 2010 fins 2012, i encara pendents de cobrament.
Per últim, s’ha manifestat la importància de continuar el camí de col·laboració, entre l’Administració i el moviment cooperatiu, per consolidar i fomentar la creació d’empreses cooperatives, a través del programa AraCoop, així com consolidar i facilitar el creixement de les cooperatives existents, que, amb els seus valors i principis, constitueixen un model empresarial que genera llocs de treball estables i de qualitat, i activa el desenvolupament local en termes de sostenibilitat.

Les mesures presentades per CoopCat, que en la seva majoria no suposen cost econòmic, permetrien millorar la competitivitat de les empreses existents d’una banda i, de l’altra, afavorir la creació de cooperatives i, consegüentment, reduir els registres d’atur del país.

Les empreses cooperatives produeixen al voltant del 4% del PIB català, representen l’1,34% de l’ocupació de Catalunya i compten amb la vinculació de més d’1.290.000 de persones. Des de 2009, la creació de cooperatives segueix una tendència de creixement del 4%, essent aquest model d’activitat econòmica el que concentra menor pèrdua de llocs de treball, el 0,6% del total, i major resistència empresarial.