La Generalitat destina més d'1,7 milions d'euros al suport a la creació i al creixement d'empreses d'economia social en el marc d'Aracoop

La finalitat d'aquests ajuts, que se sumen a l'ordre recentment publicada per a la incorporació de socis en aquestes empreses, és desenvolupar el programa Aracoop així com donar suport a les estructures i funcions de les entitats representatives de l'economia social i cooperativa a Catalunya.

L'Aracoop és un programa marc de cooperació públic-privat, promogut pel Departament d'Empresa i Ocupació en el context de Catalunya Emprèn, amb la participació d'entitats i institucions representatives, implicades en la creació i el creixement d'empreses d'economia social i cooperatives.

Les federacions de cooperatives de Catalunya i la Confederació de Cooperatives de Catalunya són les entitats beneficiàries d'aquesta nova línia. Els projectes s'hauran de presentar de manera conjunta entre vàries entitats i també es valorarà que les actuacions es desenvolupin amb la participació i implicació d'entitats i/o organitzacions sectorials i/o territorials. Entitats publiques i privades entre elles ajuntaments i consells comarcals, diputacions, universitats, fundacions, col·legis professionals i cambres de comerç poden ser socis o col·laboradors.

 

Tres línies de subvencions

En concret, aquesta ordre desplega el total de fons previstos a través de les següents tres línies:

  • Línia 1. Amb un import de 800.000 euros, aquesta línia vol donar suport a les estructures i funcions de les entitats representatives de l'economia social i cooperativa a Catalunya per al foment i la promoció de les cooperatives.
  • Línia 2. L'objectiu és promoure i donar suport a la creació d'empreses cooperatives i es destinen 312.500 euros. L'import de les subvencions serà del 90% del cost total del projecte.
  • Línia 3. Aquesta línia vol donar suport i promoure aliances i el creixement d'empreses d'economia social i cooperatives. Es destina un import de 681.250 euros. L'import de les subvencions serà del 90% del cost total del projecte.