Creació i enfortiment de cooperatives

generNo obstant això, aquestes dades no poden portar-nos a l'autocomplaença, no podem donar-nos per satisfets, ja que estem molt lluny del que hauria de ser un ritme de creació de cooperatives coherent amb la població i l'economia de Catalunya. Per la qual cosa, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya considerem molt important l'impuls que la posada en marxa del programa aracoop pretén donar a la creació de cooperatives.

Amb aquest programa marc de col·laboració público-privada (Direcció General de Cooperatives i moviment cooperatiu ), es pretén renovar, ampliar i enfortir el cooperativisme, mitjançant una sèrie d'accions que permetin millorar el posicionament i la presència social de les cooperatives, per tal d'afavorir la creació d'empreses d'economia social i millorar la sostenibilitat de les empreses cooperatives existents.

Per aconseguir un impacte en el posicionament social de les cooperatives, es pretén desenvolupar una xarxa d'entitats i administracions col·laboradores del programa i, de la mateixa manera, desenvolupar un treball sostingut en el temps amb el món educatiu, tant a nivell del professorat com de l'alumnat. Considerem molt important estendre a tots els nivells educatius la potencialitat de l'empresa cooperativa. És imprescindible, per a això, que el professorat tingui una imatge i un coneixement adequat dels valors de les cooperatives, d'aquesta manera els podran transmetre entre el seu alumnat. A banda de ser valors que, un cop coneguts i practicats, poden aportar forces al cooperativisme, considerem que l'extensió de les actituds emprenedores i de cooperació seran valors necessaris en el model de societat que estem construint. Valors molt allunyats del desastre que ens ha ocasionat el llarg període en què han predominat els valors de l'individualisme i l'acumulació econòmica immediata, sense pensar en les conseqüències que comportava.

Amb el mateix objectiu d'impulsar un millor posicionament del cooperativisme i contribuir a un major nivell de creació de cooperatives, es pretén desenvolupar una activitat de difusió en l'àmbit dels col·legis professionals, les administracions públiques, les cambres de comerç i el mon associatiu.

Però el programa aracoop no treballarà només sobre la creació de cooperatives, sinó també pretén ajudar al creixement de les cooperatives existents mitjançant el desenvolupament d'accions duals en l'àmbit ,tant de les persones sòcies com de les activitats a desenvolupar per l'empresa, fent especial èmfasi en el desenvolupament de la innovació, la internacionalització i la cooperació entre empreses, que pot donar lloc, entre altres models, a noves cooperatives de la branca de serveis, principalment.

Per tant, amb aquest programa es pretén aconseguir, d'una banda, que es creïn més empreses cooperatives i, de l'altra, que aquestes siguin més competitives. Som conscients que no és un objectiu que es pot aconseguir en un sol exercici, per la qual cosa es preveu que el programa que s'ha iniciat durant l'any 2013 tingui continuïtat anual, almenys fins al 2016 i, si és possible, amb una millor dotació econòmica cada any. Estem convençuts que la fórmula cooperativa pot fer una aportació important com a instrument col·lectiu que és, per tal de recollir les inquietuds i necessitats de les persones i, de manera organitzada , aconseguir millorar la seva situació econòmica i social de les persones.