Renovem, ampliem i enfortim l’economia cooperativa

Aquests eixos han desenvolupat moltes activitats en diferent àmbits: al territori, als agents econòmics, a les escoles i a la universitat. Desenvolupant un seguit d'accions moltes d'elles conjuntament amb alguna de les més de 80 entitats col·laboradores del programa.

Des de la Confederació i les federacions que participen al programa, considerem que el conjunt de les accions que estem fent serveixen per posar en valor l'economia cooperativa; al mateix temps serveix per mostrar com els diferents models empresarials cooperatius són un veritable element per transformar realitats socials.

A l'àmbit del cooperativisme al territori s'han organitzat fins al moment 40 sessions de difusió del cooperativisme i les seves característiques en col•laboració amb els serveis de promoció econòmica locals. Igualment s'han organitzat 15 seminaris per fer emprenedoria sostenible, fent economia cooperativa. Tanmateix s'han organitzat 6 jornades per treballar diferents experiències locals sobre l' innovació social per produir i consumir, sobre la gestió col•laborativa i sobre les experiències cooperatives més consolidades de diferents territoris com el Vallès occidental, Lleida, Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

En aquest àmbit del cooperativisme al territori, s'està treballant per enfortir un conjunt de 30 empreses de nova creació (menys de tres anys), mitjançant un procés d'acompanyament que es desenvolupa fins a l'octubre, el qual porta també un seguit de sessions conjuntes per a totes les empreses: sobre el model de negoci, l'activitat comercial, el lideratge cooperatiu i el control econòmic.

Per tal d'aconseguir més empreses cooperatives també s'estan realitzant accions amb diferents agents econòmics. El pròxim trimestre aquesta línia ha de ser una de les més actives.

En relació amb el cooperativisme a les escoles s'ha complert amb escreix l'objectiu del programa Fescoop, que aquest any s'ha incorporat dins del programa aracoop. Per bé que aquesta acció no té una relació immediata amb la creació de cooperatives, considerem que aquesta línia del programa és de les més importants, per això s'han programat noves accions: conèixer i aprendre d'experiències d'empreses cooperatives, i creació de cooperatives d'alumnes.

Addicionalment, en aquesta relació amb el món estudiantil es treballa també amb les universitats: s'estan realitzant accions per divulgar l'economia cooperativa, a 7 de les 12 universitats catalanes; s'ha posat en marxa un programa de pràctiques d'aprenentatge en context real a les cooperatives.

Pel que fa al creixement de les cooperatives s'està fent un acompanyament estratègic per al creixement i la internacionalització d'empreses cooperatives que finalitzarà al mes d'octubre. Altrament, dins d'aquest àmbit, s'ha fet una formació directiva amb EADA a la que han assistit 50 persones directives de les nostres cooperatives.

Els propers dos mesos es faran més accions a l'àmbit de creixement, per promoure la formació dels socis, així com per promoure espais de col•laboració entre les cooperatives. Pel que fa a la difusió s'està preparant una APP de geolocalització de cooperatives de Catalunya i se estan preparant diàlegs en relació a alguns dels reptes que té el cooperativisme.

Per bé que hem intentat fer un resum de les activitats realitzades es pot fer un seguiment molt més acurat del programa visitant la pàgina web www.aracoop.coop on veureu, a més, els recursos que el programa posa a disposició del públic en general i dels cooperativistes i els diferents agents que els donen suport.