Les xifres del cooperativisme

abrilEn primer lloc, hem d'indicar que continuem sense tenir dades que ens permetin tenir un coneixement exhaustiu de les nostres empreses. Actualment, només podem analitzar la creació que s'està produint, tant d'empreses com d'ocupació; les dades relatives a resultats encara presenten una mancança més important, no només perquè es publiquen amb molt retard, les més actuals són de 2011, sinó també perquè només reflecteixen dades de les empreses que liquiden impostos sobre societats. Per tant, cal indicar la necessitat de fer un esforç per generar un sistema d'informació que permeti tenir un coneixement més profund de la realitat cooperativa.

Sobre la base de les dades de què disposem, podem considerar que el 2013 ha tingut un comportament similar al 2012, pel que fa a la creació de cooperatives; en total, se n'han creat 146, de les quals gairebé el 83% han estat cooperatives de treball associat i un 11,6% cooperatives de serveis. Per contra, s'ha trencat la tendència de creació de les cooperatives més relacionades amb la intercooperació, ja que la creació de cooperatives mixtes, de segon grau o grups cooperatius, que en els anys anteriors suposava al voltant del 5%, aquest any no arriba a l'1%.

Per valorar la creació d'ocupació hem d'analitzar els informes publicats pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i és aquí on trobem una de les dades més importants dels darrers anys. Enguany, s'ha invertit la tendència de destrucció d'ocupació cooperativa i les dades ens ofereixen 1.397 llocs de treball més cotitzant a la seguretat social a finals de 2013, lluny encara de les xifres del 2007, però en clar augment. Si bé l'augment més gran s'ha donat en les persones adscrites al règim general, els increments en el nombre d'autònomes són constants des del 2011, situant la xifra total en 11.420 persones, en els nivells de 2008.

Pel que fa les empreses, les que cotitzen en el règim general han disminuït respecte el 2012, però les del règim d'autònoms han augmentat en 103 i recuperem els nivells de 2011 amb un total de 4.808 cooperatives. Les 3.262 empreses del règim d'autònoms se situen a nivells de 2008, tal i com també passa amb l'ocupació.

Observem amb entusiasme com el cooperativisme continua responent amb fortalesa, cada any amb millors dades, davant aquesta conjuntura tan adversa.

Mantenim que la creació de cooperatives i d'ocupació són un pilar bàsic pel desenvolupament d'aquest model en la societat; aquest any, el moviment ofereix unes xifres raonablement positives. Amb el creixement de les cooperatives existents no és suficient, doncs cal un ritme més important de creació de noves societats que estenguin aquest model de fer empresa, per tal de resoldre les necessitats de manera col•lectiva. Tot i això, anem pel bon camí.

Aquest any 2014, com bé sabeu farem un esforç important per l'enfortiment, la renovació i la creació de cooperatives a través del programa aracoop i en aquest sentit volem que les xifres de 2014 siguin millors que les de 2013.

Moltes de les cooperatives participants en el programa aracoop incorporen una càrrega important d'innovació en el producte, en els processos de comercialització, així com en noves formes de cooperació empresarial. Aquestes, en part, són el referent perquè tots i totes veiem que avançar és possible, que no hem de tenir por ni a la innovació ni a la internacionalització. Per portar endavant els projectes és important la planificació i la generació d'equips de treball dinàmics i multidisciplinaris, que pensin i valorin les possibilitats d'èxit, especialment, pel que fa al mercat i les vendes potencials; cal dotar els projectes amb grans dosis de realisme, de manera que, un cop iniciat el procés, posem tots els esforços en assolir els objectius que ens assegurin la viabilitat. L'èxit depèn de les accions que fem els socis i sòcies en l'àmbit comercial i productiu, en l'àmbit financer i en el del control de la gestió.

Finalment, insistim en comentar que els nostres projectes empresarials han de mirar cada vegada més als mercats internacionals i, tot i que no és tasca fàcil, hem de ser conscients que en el nostre entorn proper la demanda interna ha caigut molt i encara no sembla que pugui créixer; alhora que, tampoc podrem comptar amb la demanda de l'administració pública de forma normalitzada. Tanmateix, cal seguir el camí d'esforç col·lectiu i il·lusió realista.