Durant aquest semestre de 2014, l'activitat econòmica de les empreses cooperatives ha crescut i s'han superat els nivells d'ocupació de 2009, malgrat la tendència negativa en la creació de societats.

{nomultithumb}

2n 01

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social


Referent a les empreses, tant en la variació intertrimestral com interanual s'observa una disminució en la creació de cooperatives que consten al Ministeri de Treball i Seguretat Social de l'estat espanyol. Respecte del trimestre anterior hi ha hagut una disminució de 363 cooperatives i respecte de l'any passat la disminució és del 2,7%.


2n 02

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 


Pel que fa a l'ocupació, les dades intertrimestrals i les interanuals mostren creació neta de llocs de treball. Respecte del trimestre anterior s'han creat 3.241 llocs de treball nous i respecte de l'any passat se n'han creat 4.226 situant l'ocupació total a nivells superiors a l'inici de la crisi, el 2009. Des de 2012 es produeix creació neta d'ocupació i des de 2009 hi ha hagut una creació neta de 3.128 llocs de treball. Aquestes dades també ens indiquen que la mida de les societats està augmentant, doncs les cooperatives en règim d'autònoms han passat de tenir una mitja de 3,5 persones a 4 i les cooperatives en règim general de 14,18 a 19,24 persones.

2n 03

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

 

Referent al perfil de persones treballadores del règim general, les dades més significatives les trobem en la creació d'ocupació juvenil, així com en la consolidació de llocs de treball.


2n 04

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. Dades de cotitzacions al règim general – excloses les de règim d'autònoms.

 

 

Sobre la base de les dades exposades, hem de ser optimistes. La variació interanual ens mostra una recuperació dels índex d'ocupació, amb una recuperació progressiva dels llocs de treball que han superat ja els índex de 2009. El moviment cooperatiu està mostrant major resistència a la dura situació que estem vivint; doncs, de tota l'ocupació perduda a Catalunya, des de 2009, el 0% procedeix del cooperativisme i el 100% de la resta d'empreses; durant aquest període de temps, el cooperativisme no ha generat pèrdua neta de llocs de treball, des de l'inici de la crisi, sinó que ha creat ocupació neta.


Comparativa de la pèrdua d'ocupació a Catalunya

2n 05

 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social i de l'IDESCAT

 

 


 

Descarrega l'informe semestral complert, aquí.

Descarrega les infografies semestrals, aquí.