{nomultithumb}Aracoop sol

aracoop vol posar en valor l'economia social i cooperativa com un model empresarial estratègic i transformador de realitats socials. Un model que ha evolucionat i avui ha de ser percebut com una opció de futur sòlida i sostenible.
aracoop és una suma de voluntats que aplega més de 80 entitats i institucions per fomentar la creació i el creixement de l'economia social i cooperativa. Des del mateix programa es promouen aliances multisectorials a fi de sumar esforços i multiplicar així resultats.

Objectius

 • Ampliar i actualitzar el posicionament i la presència social de les empreses d'economia social i cooperativa. Que aquests model sigui percebut com una manera més sostenible i participativa de fer empresa
 • Afavorir la creació d'empreses d'economia social i cooperativa. Aportar informació i coneixement afavorirà la creació de noves empreses alineades amb les necessitats de cada cas
 • Enfortir la viabilitat i sostenibilitat d'empreses d'economia social i cooperativa. Programes de formació pensats per a professionalitzar el sector i aportar així eines que permetin competir en els mercats internacionals amb una base sòlida de coneixement

Reptes

 • Promoure la creació de més empreses de l'economia social i cooperativa i més competitives
 • Reconèixer la tasca de les empreses de l'economia social i cooperativa en el teixit econòmic i social
 • Difondre i reforçar l'activitat cooperativa present en la nostra vida quotidiana
 • Impulsar el coneixement de l'economia social i cooperativa com un model empresarial del segle XXI
 • Apropar actituds de la cultura empresarial envers aquest model

Elements clau d'aracoop

 • Transparència, en el funcionament
 • Aliances, per incorporar i implicar el màxim d'entitats i institucions
 • Transversalitat, per treballar amb totes les modalitats i tipologies de cooperativisme
 • Integralitat, per focalitzar tots els esforços cap a una mateixa direcció i que totes les accions formin part d'un projecte global
 • Permeabilitat, per accedir al conjunt de la societat

Eixos estratègics d'actuació
Més cooperatives

 • Cooperativisme al territori
 • Cooperativisme als agents econòmics
 • Cooperativisme a les escoles
 • Cooperativisme a les universitats

Més competitives

 • Coneixement cooperatiu
 • Formació per a l'excel·lència
 • Renovació cooperativa