PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Relació d'eines i recursos vigents en matèria de cooperatives i de gestió empresarial

Creació d'una empresa cooperativa:

 

 • Guia de constitució jurídica d'una empresa cooperativa: http://www.aracoop.coop/media/files/Recursos/Guia%20Proces%20Constitucio%20Coops%20arxiu%20redu%C3%AFt.pdf
 • Manual de transformació d'un negoci existent en empresa cooperativa: http://aracoop.coop.mialias.net/media/files/Guia_de_transformacio.pdf
 • Inicia: per la creació d'empreses: http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/creacio.do
 • Pels tràmits jurídics també compteu amb el recurs següent: Coop Express,si voleu crear una cooperativa de treball associat, de serveis, agrària o de consumidors i usuaris d'una manera àgil i ràpida, podeu fer-ho a través del procediment Coop Express. Aquest nou procediment simplifica i redueix els tràmits que s'han de realitzar davant el Registre de Cooperatives de Catalunya. En només 48 hores es tramita la certificació negativa de nom. Així mateix, en només 48 hores es resol la inscripció al registre corresponent.
 • Construcció de la dimensió cooperativa:
  • Guia 7 passos
  • Estructurar la democràcia
  • Estructurar la participació
  • consells per garantir l'èxit

Gestió empresarial i societària:

 • Procediments i documents, FCTC: http://www.cooperativestreball.coop/v2/inici/recursos/mostra.php?id_pagina=28&idCat=3
 • 100 respostes, FCTC: http://www.cooperativestreball.coop/v2/inici/recursos/mostra.php?id_pagina=28&idCat=3
 • Anella, portal de la competitivitat. Generalitat de Catalunya (http://tinyurl.com/7yv2vm8), temàtiques dels recursos:
  • Internacionalització
  • Gestió i estratègia empresarial
  • Innovació i R+D
  • Màrqueting
  • Talent i coneixement
 • [Demanar a les federacions si tenen material editat]

Gestió comptable, fiscal:

 • Manual de comptabilitat
 • Nou Pla General Comptable per a cooperatives
 • Quadre de comptes del Nou Pla General Comptable
 • Addenda del Nou Pla General Comptable per a cooperatives. (Per actualitzar la versió impresa, anterior a l'edició de maig de 2011)
 • Quadre d'equivalències de comptes cooperatius. Pla antic i pla nou
 • Llei 20/1990, de fiscalitat cooperativa

Gestió financera i econòmica:

 • Avalis, oinarri
 • Finances ètiques: fiare, coop57, caixa enginyers
 • Espai finances (fundació seira)
 • Anella, portal de la competitivitat. Generalitat de Catalunya (http://tinyurl.com/7yv2vm8), temàtiques dels recursos:
  • Finançament
  • Entorn econòmic
  • Etc.

Relacions societàries:

 • Mediació, conciliació i arbitratge cooperatius: Decret 171/2009

Llei de cooperatives:

 • Llei 18/2012
 • Decret llei 01/2011
 • Funcionament registre cooperatives
 • Funcionament consell superior de la cooperació

Model estatuts, model rri, model contracte societat.....?:

 • Enllaç (web Gencat) a models d'estatuts
 • RRI ???? si no hi ha models, relació de temes que es poden regular per RRI i no cal que estiguin als estatuts.
 • Models contracte societats?????