English French Spanish


aracoop: renovar, ampliar i enfortir l'economia social i cooperativa a Catalunya

Programa marc de cooperació públic-privada, promogut pel Departament d'Empresa i Ocupació en el context de Catalunya Emprèn, amb la participació activa d'entitats representatives i amb la col·laboració de més de 80 institucions públiques i privades implicades en la creació i el creixement d'empreses de l'economia social i cooperativa.

 

El repte és situar l'economia social i cooperativa com un model empresarial viable dins les diferents opcions a l'hora d'emprendre, crear i fer créixer una empresa.

 

 

btn aracoop

 

 

  • Tornar
  •   |  
  • scroll back to top
  •   |     |  

Concursos

En aquests moments no hi ha cap convocatòria de concurs oberta, com tampoc cap procés de selecció d'empreses proveïdores del programa aracoop.

Consulta el Manual de contractació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya

Un dia co-

Novetats Aracoop:

  • Entrevista a Josep Maria Fumat, president de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya des de l’any 2007 Què és una cooperativa d’ensenyament? Una cooperativa d’ensenyament és un grup de persones amb l’ideal comú de donar un ensenyament de qualitat, basat en els valors i posant les persones al centre, que s’agrupen per desenvolupar aquesta tasca. Aquesta és la resposta formal. La realitat, però, és que sovint una cooperativa d’ensenyament deriva d’una escola que ha cessat l’activitat o està a punt de fer-ho, i el grup de docents, o de pares i mares, o tots plegats, es reinventen en forma de cooperativa per donar continuïtat a l’activitat professional/vocacional que han estat desenvolupant fins llavors. Darrera aquest decisió, hi sol haver una convicció profunda de construir un model d’ensenyament participatiu, democràtic, honest i de qualitat. Quin és el paper de les cooperatives d’ensenyament al costat de l’escola pública i privada? És un complement de l’oferta tradicional. Ens trobem en un escenari amb oferta pública i oferta privada, que a grans trets es pot traduir en oferta religiosa i en escola/empresa amb ànim de lucre. En aquest context les escoles cooperatives ens definim com properes al model d’ensenyament públic amb el valor afegit d’integrar els valors cooperatius de democràcia, participació i transparència, entre altres, tant en la gestió com en el contingut pedagògic. Les cooperatives d’ensenyament omplen un vuit que deixa el model tradicional? Ocupen l’espai de l’idealisme. Com en totes les professions n’hi ha que fan la feina i prou i...

  • Una escola cooperativa és una escola gestionada col·lectivament, on les persones participen activament en l’educació dels infants i en la presa de decisions. El funcionament de l’escola es decideix democràticament a les assemblees, i el Consell Rector vetlla perquè se segueixin les directrius acordades. A Catalunya hi ha 89 cooperatives d’ensenyament, la gran majoria de les quals (70) a la demarcació de Barcelona, però presents a tot el territori. La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya agrupa 33 escoles cooperatives dels nostre país, que apleguen 5.000 persones sòcies cooperativistes i 1.700 professionals que eduquen 15.000 alumnes.   Hi ha tres tipus de cooperatives: Aquelles en què els socis són els mestres, i per tant s’assimilen a una cooperativa de treball associat, que representen el 73% del total. També n’hi ha en què els socis són les famílies, i responen al model de cooperativa de consum, que són al voltant d’un 20%, i a més ens trobem amb una cas més atípic, les cooperatives mixtes, de mares, pares i mestres i en algun cas fins i tot de personal de servei de l’escola, que representen un percentatge del 5% aproximadament. L’abast de les cooperatives d’ensenyament és molt divers i engloba gairebé totes les etapes educatives, excepte l’àmbit universitari. Hi ha llars d’infants, centres d’educació especial, centres d’ensenyament especialitzat i escoles que ofereixen tots els nivells d’ensenyament: educació infantil, primària, ESO, formació professional i batxillerat. Aquest és l’escenari actual, el retrat del cooperativisme en l’àmbit educatiu del nostre país, un model d’alt...

  • L’economia social i cooperativa és una manera de fer empresa que per definició genera xarxa social i té una relació directa amb el desenvolupament local i el compromís amb les persones, cosa que contribueix a potenciar models innovadors i de millora del benestar. I tot plegat és possible perquè aquests estils aborden la gestió empresarial sota el paraigua d’unes directrius que són fruit de la participació de les persones. Cada organització planteja la participació de les persones i la democràcia interna de l’empresa de manera singular. L’activitat de l’empresa, la dimensió, la titularitat i fins i tot el territori on està ubicada són factors que contribueixen a definir el model de participació de les persones de cada organització. En qualsevol cas, ens atrevim a afirmar que probablememt cap cooperativa, i en especial les de consum, podria arribar a existir sense una participació àmplia i oberta que aglutini persones compromeses en el projecte empresarial que es comparteix. Posem per exemple Eticom Som Connexió, una cooperativa sense ànim de lucre, de construcció participativa i comunitària, que busca cobrir les necessitats d’accés als serveis de telefonia i internet de 1500 socis-consumidors. En el cas d’Eticom aquesta participació s’ha fet evident a l’hora d’impulsar el projecte de consum que, alhora, incorpora un fort component polític que posa l’èmfasi en la voluntat d’incidir en la transformació social del sistema econòmic. Oscar Rando, president del Consell Rector d’Eticom, aprofundeix en aquest plantejament, afirmant que “la qualitat de la participació dependrà de que les polítiques de l’empresa...