English French Spanish


aracoop: renovar, ampliar i enfortir l'economia social i cooperativa a Catalunya

Programa marc de cooperació públic-privada, promogut pel Departament d'Empresa i Ocupació en el context de Catalunya Emprèn, amb la participació activa d'entitats representatives i amb la col·laboració de més de 80 institucions públiques i privades implicades en la creació i el creixement d'empreses de l'economia social i cooperativa.

 

El repte és situar l'economia social i cooperativa com un model empresarial viable dins les diferents opcions a l'hora d'emprendre, crear i fer créixer una empresa.

 

 

btn aracoop

 

 

Contingut relacionat:
  • Tornar
  •   |  
  • scroll back to top
  •   |     |  

Concursos

En aquests moments no hi ha cap convocatòria de concurs oberta, com tampoc cap procés de selecció d'empreses proveïdores del programa aracoop.

Consulta el Manual de contractació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya

Un dia co-

Novetats Aracoop:

  • L’emprenedoria és una decisió personal que cadascú ha de prendre a partir de les seves inquietuds, necessitats i situació pròpies; i per tant, cal destacar que no té perquè ser l’opció adequada per tothom. Només aquelles persones que creuen que aquesta és la seva opció, després d’analitzar els pros i contres, han de fer el pas d’emprendre. Ara bé, l’emprenedoria també està condicionada per variables externes que poden facilitar o dificultar el procés. Un context favorable a l’emprenedoria ha de permetre informar, capacitar i facilitar el procés a aquelles persones que ja han pres la decisió d’emprendre. Catalunya és un territori que ha treballat molt per crear un context favorable a l’emprenedoria, una prova és l’existència del propi aracoop, el Catalunya Empren o la multitud d’entitats de promoció econòmica local, així com altres iniciatives de caràcter privat. Al voltant de l’emprenedoria, arreu s’han desenvolupat models que defineixen el perfil que ha de tenir una persona emprenedora. Sovint són models centrats en una perspectiva individual de l’emprenedor/a, definint-la com una persona que ha de concentrar multitud d’habilitats o capacitats que es resumeixen en competències. Així, un emprenedor/a ha de ser capaç de liderar, de gestionar, ser organitzat, innovador, creatiu, eficient, tenir orientació al mercat, també orientació a l’èxit, ser perseverant, proactiu, i un llarg etcètera que configuren un llistat molt ampli. Tot són capacitats que és poden tenir, però que també es poden desenvolupar. I si parlem d’un projecte cooperatiu? És a dir, si es tracta de 2, 3, 4 o...

  • Des de l’1 de gener de 2016, totes les societats civils particulars (SCP) amb objecte mercantil hauran de tributar a l’impost de societats al tipus fix del 25%, enlloc de fer-ho a l’IRPF com fins ara. Davant d’aquesta situació, moltes SCPs poden considerar l’opció de transformar-se en una altra forma jurídica. La cooperativa és una opció interessant des de diversos punts de vista. A l’apartat recursos trobareu aquest article “Transformació d’SCP a Cooperativa“, elaborat per Sílvia Moncayo, advocada de l’ll·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, on s’explica amb detall aquesta possibilitat. Tal com s’explica en l’article, la Societat Civil particular ha estat tradicionalment un vehicle adient per a petites empreses o projectes en fase inicial, ja que la seva gestió ha estat més senzilla i econòmica que d’altres societats, al no tenir tantes obligacions formals, comptables i fiscals. Tributar per IRPF enlloc de per Impost de Societats permetia mantenir un cost de gestió i fiscal anormalment baix. Per contra, la responsabilitat de la societat és il·limitada, per la qual cosa els socis responen personalment als seus patrimonis dels deutes de la societat. Reconvertir la SCP en cooperativa permet tenir un règim de responsabilitat limitada per als socis, a l’igual que en el cas de les Societats Limitades, però amb l’avantatge que el seu règim fiscal és més favorable. Les cooperatives estan fiscalment protegides i tributen a l’impost de societats al tipus del 20% sobre els resultats cooperatius i, en determinats casos, poden aplicar un 50% de reducció de la quota...

  • Les cooperatives són riquesa arrelada al territori. Un vídeo de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya com a eina de suport a la exposició Memòria històrica cooperativa.