Missió, visió i valors

  • Darrera actualització el dimarts, 15 novembre 2016 12:48
  • Vist: 7106

Què és la Confederació?

Fundada el 1984, la Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre i, segons indica la Llei 12/2015 de cooperatives, l'òrgan màxim de representació de les cooperatives i de les federacions, i també el màxim interlocutor amb l'Administració.

Està integrada per les sis federacions de cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d'activitat, així com tot el territori de Catalunya.

CoopCat fonamenta el seu projecte empresarial en els valors de servei, professionalitat, dinamisme i corresponsabilitat i segueix els valors definidors de l'ètica empresarial cooperativa de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat. Aquests valors, compartits i socialitzats, complementen els principis cooperatius, així com els compromisos i voluntats vinculats a la responsabilitat social.

 

La nostra missió és ser l'òrgan representatiu i d'interlocució del conjunt del cooperativisme català i donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu.

Tenim com a prioritats promoure i donar a conèixer la realitat cooperativa, defensar els interessos del cooperativisme i promocionar projectes d'interès comú per al moviment cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

La nostra visió és ser constructors d'una imatge que ressalti els valors que fan del cooperativisme un model econòmic i social sostenible. Ser una organització que ofereixi serveis, amb criteris d'optimització de recursos, a les federacions tot impulsant la seva actuació. Generadors de projectes innovadors, que neixen del treball conjunt de les federacions i la Confederació, impulsors del model cooperativista. Ser reconeguda com a agent economicosocial per tal de promoure els principis del nostre model d'empresa. Dotada d'una estructura adient per poder assolir els seus objectius amb capacitat d'actuació polivalent. Desenvolupant aquesta visió en el marc d'una gestió socialment responsable.

 

Normativa d'aplicació i estatuts socials

CoopCat es regeix per la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives. En concret, l'entitat queda regulada al Títol II, de les federacions i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, articles 145, 146 i 148. També li és d'aplicació la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Altrament, els estatuts socials marquen el funcionament intern de l'organització.


arc confecoop Confederació de Cooperatives de Catalunya
C. Premià, 15, 2a planta · 08014 Barcelona · G - 08944944
Tel. 93 332 36 82 ·
ccc(at)cooperativescatalunya(dot)coop
Som socis de: logotip aci  logotip coops europe  logotip cepes